Cho vay tiền doanh nghiệp, công ty thế chấp bằng giấy tờ kinh doanh

Trước đây, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay các cá nhân, hộ kinh doanh cá thể muốn vay vốn ngân hàng để tiêu dùng và kinh doanh đều phải thế chấp tài sản có giá trị với ngân hàng. …